Synagógy Slovenska

Slovensko, rozlohou malá krajina, smelo konkuruje počtom kultúrnych pamiatok svetu. Z veľkého počtu viac či menej známych hradov, zámkov a kaštieľov však zostávajú v úzadí rovnako majestátne pamiatky. Sú hodné našej ochrany, obdivu a úcty. Synagógy Slovenska. Množstvo úžasných stavieb, ktoré sú i napriek prajným časom nepoznané, skryté a chátrajúce. Projekt Synagógy Slovenska pozostáva zo štyroch hlavných fáz. Prvou je…

Je tu Sukot, sviatok stánkov

Štyri dni po vážnom Jom Kipure, večer 14. dňa mesiaca Tišri, prichádza opäť čas radosti. Je tu Sukot, sviatok stánkov (sukkot znamená v hebrejčine plátno, stan). Známy je aj pod menom sviatok Tabernachu. Tento sviatok má dva významy. Pripadá na jesenný čas, čas zbierania úrody na poliach a čas vinobrania, je teda poľnohospodárskym sviatkom. Druhý význam sviatku má korene v…

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Deviaty september je na celom Slovensku pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň v roku 1941 Slovenský štát ratifikoval takzvaný Židovský kódex. Tento kódex bol sériou zákonov a nariadení, ktoré zbavili 80 000 slovenských Židov občianskych a hospodárskych práv a v skutočnosti ich postavili na hranu zákona a spoločnosti. Vládna tlač – vtedy jediná na Slovensku –…

Židia si počas Pesachu pripomínajú vyslobodenie z Egypta

Začína predvečer 5. 4. 2023 a končí 13. 4. 2023. Pesach (a spolu s ním aj Šavu’ot a Sukot) patrí medzi tzv. pútnické sviatky. Z náboženského hľadiska Pesach odkazuje na vyvedenie Izraelitov z Egypta, Šavu’ot (Sviatok týždňov) na odovzdanie (zjavenie) Tóry (päť kníh Mojžišových) izraelskému ľudu na hore Sinaj a posledný – Sukot (Sviatok stánkov) – na putovanie púšťou a príchod do zasľúbenej zeme. Dôležitosť pripomínania si týchto…

Kniha – O KOĽKO LÁSKY SOM PRIŠLA

Viac o mimoriadne oceňovanej knihe Alice Frühwaldovej sa dozviete na https://loves-i-have-lost.pro.sk/en/ Mimoriadny príbeh na pozadí holokaustu prináša nový pohľad na tragické osudy rodín, odvahu ľudí, ktorí ich pomáhali zachrániť, na lásku, silu rodiny a vytrvalosť – to všetko sa prelína v príbehu, aký dokáže napísať len život. Jedinečná kombinácia osobných svedectiev a historických faktov má silu vyvolať rôzne emócie –…

SLOVENSKO 1938 – 1945 (CHRONOLÓGIA UDALOSTÍ)

SLOVENSKO 1938 – 1945 CHRONOLÓGIA UDALOSTÍ 30.09.1938 Československá vláda prijala rozhodnutie Mníchovskej konferencie veľmocí o odstúpení Sudet Nemecku. Výsledkom Mníchovskej konferencie bola aj anexia bratislavského predmestia Petržalka a hradu Devín s tamojšou obcou. 06.10.1938 Na zjazde politických strán bola prijatá Žilinská dohoda o autonómii Slovenska. 02.11.1938 Viedenská arbitráž – rozhodnutie Nemecka a Talianska o odstúpení južných území Slovenska v prospech…

25. marec 1942 – 1. transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora

1. transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942 (streda) o 20:20 hod. Do vagónov, pôvodne určených na prepravu dobytka, muselo nastúpiť 1000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy. Vlak smeroval smerom na Žilinu a Čadcu, až 26. marca 1942 okolo 4:00 hod. opustil územie Slovenska pri obci Skalité smerom na…

27.01. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. V rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov ale nacistická perzekúcia postihla aj ďalšie etnické, náboženské a politické skupiny. Dátum určilo Valné zhromaždenie…