Sviatky

  • Napísal: Zuzana

   Pesach

   Mesiace v judaizme počítame od východu Izraelitov z Egypta. Preto je mesiac nisan prvým mesiacom náboženského kalendára. Naproti tomu, občiansky…

  • Napísal: Zuzana

   Šavuot

   Dopočítaním omeru (50 dní od druhého sviatku Pésach) sa sviatok nekvasených chlebov akoby preklopí do sviatku Šavuot, a tým ukončí…

  • Napísal: Zuzana

   Roš Hašana

   SLICHOT Slichot je termín na označenie kajúcnych a uzmierujúcich modlitieb, ktoré sa prednášajú v pôstne dni od mesiaca elul až…

  • Napísal: Zuzana

   Jom kipur

   1O DNÍ POKÁNIA A JOM KIPUR Hebrejsky “Aseret jemej tešuva”. Ide o 10 dní od Roš HaŠana (vrátane) až po…

  • Napísal: Zuzana

   Sukot a Simchat Tóra

   Pôvodne patril Chag ha-Sukkot medzi tri pútnické sviatky (šaloš regalim). Tóra v ich prípade predpisuje všetkým mužského pohlavia, navštíviť Jeruzalem…

  • Napísal: Zuzana

   Chanuka

   Chag ha-Chanukka (Sviatok zasvätenia), či Chag ha-urim (sviatok svetiel) sa radí medzi polosviatky. Nie je nariadený Tórou, ale pripomína významné…

  • Napísal: Zuzana

   Šabat

   Siedmy deň v týždni, kedy Boh svoje dielo dokončil a oddýchol si (1M 2.1-2). Šabat je nadčasovou kontinuitou. Nie je…

  • Napísal: Zuzana

   Tu bi-švat

   Jednodenný sviatok slávený 15. ševatu, predovšetkým v Izraeli. Súvisí s pôvodným odvádzaním poľnohospodárskych dávok Chrámu a zároveň je to obdobie,…

  • Napísal: Zuzana

   Purim

   Purim je rovnako ako Chanukka, historickým sviatkom, tzn., že nie je nariadený Tórou. Zároveň, na stránkach knihy Ester, kde je…

  • Napísal: Zuzana

   Roš Chodeš

   Roš Chodeš a teda Novmesiac (doslov. Hlava mesiaca, tj. jeho začiatok), hral v judaizme v predexilnej dobe veľmi významnú úlohu.…

Kategórie