Súčasnosť

Hneď po revolúcii, v roku 1990 bola obnovená činnosť Židovskej náboženskej obce, ktorá začala pracovať ako samostatný právny subjekt.  Bývalý rabinát sa po rekonštrukcii stal sídlom ŽNO. ŽNO v Banskej Bystrici spravuje 2 cintoríny.

Činnosť ŽNO sa zamerala na obnovu židovského života v Banskej Bystrici, ale za členov sa prihlásili aj židia z miest, kde nie sú ŽNO, ako napr. Zvolen, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, atd‘.