Pamiatky

  • Napísal: Zuzana

   Pamätník obetiam fašizmu – Kremnička

   Malá stredoslovenská obec Kremnička sa stala známou v národnom i medzinárodnom meradle tragickými udalosťami na konci druhej svetovej vojny, ktoré sa udiali…

  • Napísal: Zuzana

   Záhrada Chavivy Reik

   Chaviva Reiková (1914-1944), čestná občianka Banskej Bystrice in memoriam, veliteľka paradesantnej skupiny „Amsterdam“, pôsobiacej počas SNP v Banskej Bystrici, hrdinka štátu…

  • Napísal: Zuzana

   Cintoríny

   Židovský cintorín Rudlovská cesta Za hornou bránou na Rudlovskej ceste bol založený židovský cintorín, na ktorom spočiatku pochovávali Židov z celej …

  • Napísal: Zuzana

   Synagóga

   Banskobystrickí židia patrili do náboženskej obce v Radvani a používali jej kultové objekty. Náboženská obec v Bystrici bola založená 25. decembra 1862. Jej…

Kategórie