Pamätník obetiam fašizmu – Kremnička

Malá stredoslovenská obec Kremnička sa stala známou v národnom i medzinárodnom meradle tragickými udalosťami na konci druhej svetovej vojny, ktoré sa udiali na jej území. Po prechode frontu tu boli exhumované masové hroby s počtom 747 tiel vrátane obetí najväčšej masovej likvidácie Židov na území Slovenska. Počas trvania SNP jeho obrancovia vykopali dlhú protitankovú prekážku od lesa nad dedinou až po tok rieky Hron kolmo na predpokladaný tankový útok od juhu na Banskú Bystricu.  Po potlačení SNP a nasledujúcich represáliách v meste a okolí sa stal miestom popráv niekoľkých stoviek obetí od jesene roku 1944 až do jari 1945, pretože jamu stačilo zahrnúť. Spoločným dôvodom ich smrti bol buď aktívny boj proti fašizmu, alebo fašizmom prenasledovaný rasový pôvod.

Ich pamiatku ctí monumentálny pomník architekta Dušana Jurkoviča, ktorý bol zároveň jeho posledným realizovaným projektom.