Záhrada Chavivy Reik

Chaviva Reiková (1914-1944), čestná občianka Banskej Bystrice in memoriam, veliteľka paradesantnej skupiny „Amsterdam“, pôsobiacej počas SNP v Banskej Bystrici, hrdinka štátu Izrael.

Pamätník Chavivy Reikovej pripomína jej pomník v Záhrade Chavivy Reikovej – v blízkosti Múzea SNP, kde základný kameň poklepal aj izraelský veľvyslanec na Slovensku, J.E. Alexander Ben-Zvi. Autorom návrhu Pamätníka Chavivy Reikovej, ktorý predstavuje hlavu Chavivy Reikovej pošliapanú odtlačkom nemeckej vojenskej baganče, je akademický sochár Péter Gáspár.