História Makabi

História židovskej telocvičnej a športovej jednoty MAKABI v Banskej Bystrici​

Prvá zmienka je z roku 1922. V roku 1934 spolok usporiadal telocvičnú akadémiu v Národnom dome ako aj župné lyžiarske preteky MAKABI.

V roku 1935 bola odovzdaná turistická a lyžiarska chata MAKABI nad Králikmi. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo 600 osôb z Banskej Bystrice, Kremnice, Zvolena, Žiliny. Zo ŽNO prehovorili Dr. E. Tyroler, za sionistickú mládež A. Schönfeld i zástupcovia okresu mesta Orla, Sokola, ŠK BB, KČST a Ski klubu KV, Obchodnej a priemyselnej komory i starosta obce Králiky.

18. až 24.2.1936 sa konali II. svetové zimné hry Židovskej mládeže, ktoré sa stali po OH v GAPA najväčším podujatím zimných športov v Európe, ktorého sa zúčastnilo vyše 5 000 športovcov a turistov z 15 krajín sveta. Podujatie bolo vel’mi širokého dosahu s bohatým kultúrnym a spoločenským programom.

foto Makabi 1936

Slávnostný sľub predniesol Juraj Grünwald z Banskej Bystrice po hebrejsky. Hatikva bola tentokrát prejavom skalopevnej nádeje židovského národa v lepší zajtrajšok, ktorý zaisťuje zdatná mládež. Pre Slovensko a Banskú Bystricu malo toto podujatie veľký politický, spoločenský, ekonomický (3.000.000,-Kčs), športový a kultúrny prínos.

Zo športových výsledkov: l.miesto behu na 18 km – Ing. Vojtech Kürti, štartoval za Ružomberok, neskoršie aj za MAKABI Banská Bystrica. l. miesto v skokoch na lyžiach – Ing. Vojtech Kürti (18 m prvý skok, 19 m druhý skok, 199,7 b.). 1. miesto združený závod – Ing. Vojtech Kürti 439,7 b. Z Banskej Bystrice sa II. ZHM zučastnili Laufer hokej, P. Neu – 3.miesto v behu na 30 km čas 2.14.50, Singerová 7 km beh na lyžiach.

Celkové umiestnenie:

  1. miesto ČSR 107 b.
  2. miesto Rakúsko 88 b.
  3. miesto Nemecko 53 b.
  4. miesto Pol’sko 29 b.
  5. miesto Juhoslávia 17 b.
  6. miesto Švajčiarsko 7 b.

V roku 1996 sa obnovuje činnosť miestneho klubu MAKABI, ktorý v okolí chaty nad Králikmi usporiadal lyžiarske preteky. O obnovenie činnosti sa zaslúžili M. Oráč, A. Frühwaldová, E. Longauer, J. Turčan a za Ski klub M. Hudec.