Cintoríny

Židovský cintorín Rudlovská cesta

Za hornou bránou na Rudlovskej ceste bol založený židovský cintorín, na ktorom spočiatku pochovávali Židov z celej  Zvolenskej župy. Najstarší náhrobok na cintoríne je z roku 1865.

V cintoríne sú pochovaní aj Dominik Skutecký a posledný rabín Dr. Aron Schönfeld.

Špeciálny pomník je venovaný aj židovským padlým z I. Svetovej vojny. V jednom je pochovaných 45 obetí nacistických represálií a v druhom 30 židovských martýrov.

 

Židovský cintorín Radvaň

Zákonný článok XVII/1867 priznal Židom v Uhorsku úplnú občiansku rovnoprávnosť, ale práve v tomto čase došlo k vnútornému rozkolu vo vnútri židovského spoločenstva. Vznikli samostatné židovské obce ortodoxné, neologické a status quo ante. Táto skutočnosť našla uplatnenie aj v židovskej komunite v Radvani, kde sa ustanovila ortodoxná náboženská obec s vlastným cintorínom (dnes Okružná 44, zachovaných 35 náhrobkov).