Židovské sviatky

Židovský sviatok je deň alebo viac dní, ktoré dodržiavajú Židia ako sväté alebo svetské pripomenutie dôležitých udalostí židovskej histórie. V hebrejčine môžu byť židovské sviatky podľa ich druhu pomenované:

  • hebr. יום טוב‎ – jom tov (pl. jamim tovim – „dobré dni“)
  • hebr. חג‎ – chag (pl. chagim – „sviatok“, „púť“)
  • hebr. מועד / זמן‎ – moed / zman (pl. moadim, zmanim – „obdobie“, „(presne stanovený) čas“)
  • hebr. תענית / צום‎ – taanit / com (pl. taanijot, comim – „pôst“)

Sviatky možno deliť na biblické, historické a tzv. moderné.

  • Biblické sviatky majú svoj zdroj v Tóre alebo v Biblii (Tanachu).
  • Medzi historické sviatky radíme Chanuku a Purim.
  • Moderné sviatky súvisia so vznikom a existenciou moderného štátu Izrael.

Zdroj: wikipedia