Pamätnik holokaustu a rasového násilia v Banskej Bystrici...

Zobraziť...

„Kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý svet.“

(Mišna, Sanhedrin 4:5)

  Synagóga a židovská náboženská obec v Banskej Bystrici...

  Pre židov po dlhé roky platil zákaz osídľovania banských oblastí a preto až do 50. rokov 19. storočia neevidujeme významnejšie zmienky o židovskej obci v meste. Až v tomto období dostalo niekoľko osôb židovského vierovyznania povolenie na dočasné usídlenie v Banskej Bystrici. S postupným uvoľňovaní pravidiel a zrušením nariadení obmedzujúcich podnikanie židov v banských mestách sa počet židovského obyvateľstva v Banskej Bystrici začal zvyšovať.

  Banskobystrickí židia patrili do náboženskej obce v Radvani, pričom využívali aj tamojšie kultové objekty. Samotná náboženská obec v Banskej Bystrici bola založená 25. decembra 1862. Jej zakladateľom a prvým predsedom sa stal Rafael Pikler. Miestna komunita sa vyznačovala svojou liberálnosťou vo vyznaní viery, vďaka čomu bola dobre integrovaná do spoločenského a kultúrneho života v meste.

  V tomto období sa začalo aj s výstavbou neologickej synagógy, ktorú oficiálne otvorili v roku 1867. V ďalšej dekáde ju doplnili kultové objekty. Okrem nich v meste pribudli aj školsky, ktoré pre svoju vysokú úroveň boli vyhľadávané aj mnohými kresťanskými rodinami. Neskôr sa stala Banská Bystrica sídlom rabinátu a židovskej matriky. Obec bola neologická a mnohí jej členovia zastávali významné miesta v hospodárskom a kultúrnom živote mesta.

  Horšie obdobia nastali po prvej a počas druhej svetovej vojny, ktorú prežila len zhruba 1/10 z celkovej populácie židovskej obce v meste. Po vojne došlo aj k devastácii synagógy v Banskej Bystrici, ktorá slúžila ako sklad stavebného materiálu, či umelých hnojív. Tá svoju púť dokonala v roku 1983, kedy došlo k jej asanácii.

  Zdroj: Facebook Stredoslovenské múzeum…

Kalendár

Navštívte náš blog

Novinky a články

Galéria Znobb.sk

Prosím, vstúpte

Kontakty

 • Adresa

  Židovská náboženská obec Banská Bystrica Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica
 • Tel. kontakt

  0907 280 347

 • E-mail

  info@znobb.sk