Synagógy Slovenska

Slovensko, rozlohou malá krajina, smelo konkuruje počtom kultúrnych pamiatok svetu. Z veľkého počtu viac či menej známych hradov, zámkov a kaštieľov však zostávajú v úzadí rovnako majestátne pamiatky. Sú hodné našej ochrany, obdivu a úcty. Synagógy Slovenska. Množstvo úžasných stavieb, ktoré sú i napriek prajným časom nepoznané, skryté a chátrajúce.

Projekt Synagógy Slovenska pozostáva zo štyroch hlavných fáz. Prvou je vytvorenie webovej stránky (neskôr mobilnej aplikácie) propagujúcej objekty synagóg. Druhá fáza zahŕňa vytvorenie máp synagóg s lokalitami na Slovensku. Pôjde o dve verzie máp – existujúce a zaniknuté synagógy. Prvá menovaná je už realizovaná, do mapy sme zahrnuli aj židovské modlitebne. Najnáročnejšia časť tvorby máp je v procese prípravy, keďže obsahuje zaniknuté synagógy. Pátranie po miestach, kde sa nachádzala synagóga si vyžaduje dlhšie časové obdobie. Následne sa vytvorí v tretej fáze databáza objektov zahŕňajúca všetky zmapované synagógy. Posledná fáza pozostáva z vytvorenia pilotného projektu, kde miesto zaniknutého objektu bude označené QR kódom. Tento kód po načítaní návštevníkom otvorí web stránku alebo mobilnú aplikáciu s informáciami o zaniknutej synagóge, židovskej komunite v danom regióne a objektoch židovského kultúrneho dedičstva v okolí. Cieľom je propagácia synagóg na Slovensku ako významnej časti hmotného kultúrneho dedičstva našej krajiny.

www.synagogyslovenska.sk

https://www.synagogyslovenska.sk/index.html