Kniha – O KOĽKO LÁSKY SOM PRIŠLA

Viac o mimoriadne oceňovanej knihe Alice Frühwaldovej sa dozviete na

https://loves-i-have-lost.pro.sk/en/

Mimoriadny príbeh na pozadí holokaustu prináša nový pohľad na tragické osudy rodín, odvahu ľudí, ktorí ich pomáhali zachrániť, na lásku, silu rodiny a vytrvalosť – to všetko sa prelína v príbehu, aký dokáže napísať len život. Jedinečná kombinácia osobných svedectiev a historických faktov má silu vyvolať rôzne emócie – hnev, smútok, radosť i lásku.

Kniha hovorí o neuveriteľných stratách a hrôzach, no zároveň aj o sile, hrdinstve a tom najlepšom, čo v ľuďoch je. Je to druh posolstva, aké v týchto dňoch potrebujeme počuť častejšie, keď vojnoví štváči chcú narušiť mier.

Kniha ponúka aj príležitosť pochopiť a vysporiadať sa s temnou stránkou dejín Slovenska počas druhej svetovej vojny.

 

THE LOVES I HAVE LOST

Find out more about this highly praised book by Alica Frühwaldová at

https://loves-i-have-lost.pro.sk/en/

An extraordinary story told against the backdrop of the Holocaust casts a whole new perspective on the tragic fate of families, the courage of people who helped to protect them, of love, family strength and perseverance – all intertwined in an account only life can write. It is a unique combination of personal testimony and historic facts, with a power to rouse many emotions: anger, sadness, joy, and love.

The book is filled with incredible loss and horror, yet embodies a story of strength, heroism, and the best of mankind. It is the kind of message we need to hear more often in these days when warmongers again conspire to break peace and supremacism rears its ugly head.

The book also offers an opportunity to understand and deal with the dark side of Slovakia’s history during WWII.