27.01. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. V rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov ale nacistická perzekúcia postihla aj ďalšie etnické, náboženské a politické skupiny. Dátum určilo Valné zhromaždenie OSN na 27. januára, pretože v tento deň v roku 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau. Tento deň sa v Nemecku od roku 1996 pripomínal ako Deň pamiatky obetí národného socializmu. Návrh na vyhlásenie tohto dňa podali Izrael, Spojené štáty, Austrália, Kanada a Rusko. Podporilo ich 91 členských krajín, vrátane niekoľkých moslimských krajín. Jednotlivé krajiny si potom mohli určiť, kedy si budú pripomínať tento pamätný deň. Veľmi veľa krajín ho slávi práve 27. januára avšak na Slovensku bol určený pamätným dňom 9. september.