SLOVENSKO 1938 – 1945 (CHRONOLÓGIA UDALOSTÍ)

SLOVENSKO 1938 – 1945 CHRONOLÓGIA UDALOSTÍ 30.09.1938 Československá vláda prijala rozhodnutie Mníchovskej konferencie veľmocí o odstúpení Sudet Nemecku. Výsledkom Mníchovskej konferencie bola aj anexia bratislavského predmestia Petržalka a hradu Devín s tamojšou obcou. 06.10.1938 Na zjazde politických strán bola prijatá Žilinská dohoda o autonómii Slovenska. 02.11.1938 Viedenská arbitráž – rozhodnutie Nemecka a Talianska o odstúpení južných území Slovenska v prospech…